pro školy

Proč je knížka Patlas zvířat vhodná pro školy a školní družiny? 

Besedy pro základní školy

„Jako didaktička vidím bohaté využití této knihy na 1. i 2. stupni ZŠ. Dokáže pobavit a rozesmát, ale i nasměrovat k zájmu o češtinu. Texty jsou vhodné pro rozvoj představivosti a zároveň pro práci s jazykem, pro rozvoj schopnosti popisu nebo líčení. Jemný, inteligentní humor, krásné ilustrace a obrovská dávka fantazie a imaginace dělají z Patlasu zvířat jedinečné dílko. Kéž by se dostala do rukou našim žákům a studentům!“

Mgr. Růžena Písková Ph.D, Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU

Beseda o knize Patlas zvířat obsahuje povídání o názvech zvířat, společné pochopení principu knihy a ukázky z ní, ale také informace o vzniku a vydávání knih obecně. Jak se domluvit s nakladatelstvím? Kdo všechno na knížce spolupracuje? Co je potřeba specifikovat na vzhledu knihy? Jak to všechno pokračuje po vytištění? (Nutno varovat třídní učitele, že beseda způsobuje v řadách dětí přemýšlení a smích současně.) V případě zájmu o společnou besedu s autorkou knihy nás kontaktujte pomocí e-mailu postolka@patlas.cz

Vědecký seminář na Prešovské univerzitě

V září 2023 se konal mezinárodní vědecký seminář v Prešově na téma Výskumné a edukačné aspekty porozumenia textu. Jedním z příspěvků bylo seznámení s možnostmi využití knihy Patlas zvířat ve výuce na 1. stupni ZŠ.

Ve vědeckém časopise O dieťati, jazyku, literatúre byl publikován odborný článek s názvem K využití multimodálního textu ve výuce mateřského jazyka: kniha Patlas zvířat (On utilisation of multimodal text in mother tongue teaching: The book Patlas zvířat).

Tvůrčí dílny pro 1. základní školu v Plzni

Ve školním roce 2022/2023 proběhlo ve třídách prvního až šestého ročníku celkem 15 tvůrčích dílen.

Besedy pro 28. základní školu v Plzni

V květnu 2024 se na 28. ZŠ v Plzni uskutečnily besedy pro děti ve třetích třídách.

V září 2022 se na 28. ZŠ v Plzni uskutečnilo 8 besed pro děti ve třetích, čtvrtých a pátých třídách.

Seminář pro Pedagogickou fakultu ZČU

Ze semináře didaktiky českého jazyka s debatou o využití knížky Patlas zvířat ve školní výuce, který se uskutečnil 27. 9. 2021 na pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Moc nás potěšilo, kolik možných aktivit studenti navrhli v oblasti výtvarné, slohové i komunikační.

Pohled do čtenářského deníku Rút Novákové (Zlechov u Uherského Hradiště).